CJENOVNIK

Sve cijene su izražene bez PDV.
Minimalan period zakupa programa je 12 meseci. Naplata se vrši za period od 12 mjeseci.
U koloni Broj računara prikazan je broj računara u koji korisnik može da instalira program ili deo programa (modul).

PROGRAM ZA MALOPRODAJU SORS MP

IZDANJE PROGRAMABROJ RAČUNARACIJENA MJESEČNOCIJENA GODIŠNJE
Sors Kasa125.00 KM300.00 KM
Program za maloprodaju Sors MP245.00 KM540.00 KM
Program za maloprodaju Sors MP Plus260.00 KM720.00 KM

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za maloprodaju, kao i njihovih funkcionalnosti i karakteristika se nalazi ovdje.
Napomena: izdanja Sors MP i Sors MP Plus podrazumijevaju pravo na instalaciju jednog modula Sors Kasa.

PROGRAM ZA VELEPRODAJU SORS VP

IZDANJE PROGRAMABROJ RAČUNARACIJENA MJESEČNOCIJENA GODIŠNJE
Program za veleprodaju Sors VP235.00 KM420.00 KM
Program za veleprodaju Sors VP Plus250.00 KM600.00 KM

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za veleprodaju, kao i njihovih funkcionalnosti i karakteristika se nalazi ovdje.

PROGRAM ZA FAKTURISANJE SORS FA

IZDANJE PROGRAMABROJ RAČUNARACIJENA MJESEČNOCIJENA GODIŠNJE
Program za fakturisanje Sors FA215.00 KM180.00 KM
Program za fakturisanje Sors FA Plus230.00 KM360.00 KM

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za fakturisanje, kao i njihovih funkcionalnosti i karakteristika se nalazi ovdje.

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

IZDANJE PROGRAMABROJ RAČUNARACIJENA MJESEČNOCIJENA GODIŠNJE
Finansijsko knjigovodstvo230.00 KM360.00 KM
Robno knjigovodstvo230.00 KM360.00 KM

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za knjigovodstvo, kao i njihovih funkcionalnosti i karakteristika se nalazi ovdje.

MODULI KOJI SE NAPLAĆUJU JEDNOKRATNO

OPISCIJENA
Modul za povezivanje sa web prodavnicom100.00 KM
Modul za servis100.00 KM

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa za knjigovodstvo Sors na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Sve prethodno navedene cijene, osim cijene programa Sors Kasa, obuhvataju pravo na instalaciju programa ili dijela programa (modula) na dva računara koji koriste jednu bazu podataka.

Pravo na instalaciju programa Sors Kasa u jedan računar
Cijena za program Sors Kasa podrazumijeva pravo na instalaciju u jedan računar.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa na računarima kupca uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Prema vlastitim potrebama i organizaciji, korisnik može samostalno izvršiti instalaciju programa koristeći priložena uputstva.

Obuka zaposlenika za rad u programu
Obuka zaposlenika za rad u programu uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Instalacija programa i obuka zaposlenika za rad u programu vrše se putem programa za udaljenu podršku (Team Viewer).

Tehnička podrška za korišćenje programa do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje, uključena je u navedene cijene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške, cijene se ugovaraju prema zahtjevu.