PROGRAM ZA FAKTURISANJE SORS FA

Program za fakturisanje Sors Fa je rješenje koje pojednostavljuje i automatizuje izdavanje i čuvanje dokumenata, te omogućava praćenje naplate potraživanja od kupaca.

Osnovne funkcije programa za fakture Sors Fa uključuju izdavanje računa, predračuna, ponuda, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja, kao i evidenciju uplata kupaca. Na temelju ovih dokumenata i evidencija, program automatski generira izvještaje kao što su kartica kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izvještaj o roku dospijeća računa na naplatu itd. Program omogućava evidenciju rashoda i praćenje odnosa s dobavljačima.

Program za fakture Sors Fa dizajniran je tako da se svi podaci čuvaju na jednom mjestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Omogućen je rad na udaljenim lokacijama.

Napominjemo da program za fakturisanje Sors Fa nema mogućnost evidencije prometa robe i stanja zaliha. Ove mogućnosti su obuhvaćene u našem programu za veleprodaju.

IZDANJA PROGRAMA

Program za fakturisanje Sors FA ima dva izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i cijeni.

 • SORS FA

  KM15.00 / mjesečno

 • IZLAZNI DOKUMENTI
 • ULAZNI DOKUMENTI
 • PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
 • IZVJEŠTAJI
 • MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
 • FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
 • SORS FA Plus

  KM30.00 / mjesečno

 • IZLAZNI DOKUMENTI
 • ULAZNI DOKUMENTI
 • PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
 • IZVJEŠTAJI
 • MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
 • FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Cijene su izražene bez PDV-a.
Naplata se vrši za jednu godinu unapred.
Navedene cijene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu – implementacija programa (instalacija i obuka za rad u programu) uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.
Navedene cijene podrazumijevaju pravo korisnika da instalira program za kasu na jedan računar, a ostale dijelove programa na dva računara.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa na računarima kupca uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Prema vlastitim potrebama i organizaciji, korisnik može samostalno izvršiti instalaciju programa koristeći priložena uputstva.

Obuka zaposlenika za rad u programu
Obuka zaposlenika za rad u programu uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenje programa do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje, uključena je u navedene cijene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške, cijene se ugovaraju prema zahtjevu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa za fakture Sors FA na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo instalirati s programa za fakturisanje Sors FA u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere dijelove programa (module) koje želi instalirati u sledeće računare. Pravo na instalaciju dijelova programa (modula) u svaki sledeći računar, posle drugog, se naplaćuje po važećem cjenovnku.

TEHNIČKA PODRŠKA

Nudimo snažnu tehničku podršku za sve naše proizvode.

Tehnička podrška

SERVERI

Nudimo mogućnost zakupa baza podataka u našim serverima.

Zakup baze podataka

ZAKAŽITE PREZENTACIJU

Prezentaciju programa za fakturisanje možete zakazati pozivom na broj telefona 065 909 093.

Zakažite prezentaciju

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna.

ROBNO KNJIGOVODSTVO

Modul za robno knjigovodstvo uključuje kalkulacije, nivelacije, interne otpremnice, povratnice i druge dokumente koji služe za bilježenje prometa robe u skladištu. Sadrži izvještaje o stanju zaliha i karticama artikala. Cijena modula iznosi 20 KM mjesečno ili 240 KM godišnje.

PROGRAM ZA IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA - SORS KASA

Sors Kasa, prilagođen za izdavanje fiskalnih računa u maloprodaji, ističe se svojom jednostavnom upotrebom i mogućnostima prilagodbe poslovnim potrebama. Cijena modula iznosi 25 KM mjesečno, odnosno 300 KM godišnje.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmjenu podataka između softvera za fakturisanje i web prodavnice putem slanja informacija o proizvodima, stanju zaliha i cijenama u web prodavnicu, dok preuzima podatke o naručenim proizvodima iz web prodavnice. Čitav proces je automatiziran. Jednokratna cijena modula iznosi 100 KM.

SERVIS

Ovaj modul je namijenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može imati različite statuse (u radu, završen, itd.). Integriran je sa drugim delovima softvera. Jednokratna cijena modula iznosi 100 KM.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu koristiti program za fakture Sors FA nije ograničen. Svaki korisnik može imati vlastiti korisnički nalog, a postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primjer, jedan korisnik može izdavati račune, ali neće imati pristup podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može biti odobreno pregledavanje svih podataka, ali mu se može uskratiti pravo unosa novih ili izmjene postojećih podataka.

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program za fakture Sors FA potpuno je prilagođen radu u mrežnom okruženju, što znači da su podaci centralizirani u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Takođe, omogućen je rad na udaljenim lokacijama.