PROGRAM ZA MALOPRODAJU SORS MP

Program za maloprodaju Sors MP je potpuno rješenje namijenjeno za evidenciju poslovnih promjena i analizu podataka u maloprodaji.

Program omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Značajno ubrzava i olakšava operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno, posebno izdavanje računa, izradu kalkulacija, evidenciju povrata robe i slično. Automatski formira izvještaje kao što su lagerska lista, trgovačka knjiga i promet kase. Sadrži izvještaje o ostvarenoj razlici u cijeni, prodaji i nabavci robe…

Program za maloprodaju Sors MP je dizajniran tako da su podaci centralizovani na jednom mjestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Omogućen je i rad u programu na udaljenim lokacijama.

Program podržava rad sa više maloprodajnih objekata koji posluju u okviru istog pravnog lica.

IZDANJA PROGRAMA

Program za maloprodaju Sors MP ima tri izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i cijeni.

 • SORS KASA

  KM25.00 / mjesečno

 • IZDAVANJE MP RAČUNA
 • ROBNI PROMET
 • ULAZNI DOKUMENTI
 • FINANSIJSKI PROMET
 • IZVJEŠTAJI
 • FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
 • SORS MP

  KM45.00 / mjesečno

 • IZDAVANJE MP RAČUNA
 • ROBNI PROMET
 • ULAZNI DOKUMENTI
 • FINANSIJSKI PROMET
 • IZVJEŠTAJI
 • FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
 • SORS MP Plus

  KM60.00 / mjesečno

 • IZDAVANJE MP RAČUNA
 • ROBNI PROMET
 • ULAZNI DOKUMENTI
 • FINANSIJSKI PROMET
 • IZVJEŠTAJI
 • FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Cijene su izražene bez PDV-a.
Naplata se vrši za jednu godinu unapred.
Navedene cijene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu – implementacija programa (instalacija i obuka za rad u programu) uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.
Navedene cijene podrazumijevaju pravo korisnika da instalira program za kasu na jedan računar, a ostale dijelove programa na dva računara.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa na računarima kupca uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Prema vlastitim potrebama i organizaciji, korisnik može samostalno izvršiti instalaciju programa koristeći priložena uputstva.

Obuka zaposlenika za rad u programu
Obuka zaposlenika za rad u programu uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenje programa do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje, uključena je u navedene cijene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške, cijene se ugovaraju prema zahtjevu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa za maloprodaju Sors MP na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo instalirati sve dijelove programa (module), osim programa za kasu, u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere dijelove programa (module) koje želi instalirati u sledeće računare. Pravo na instalaciju dijelova programa (modula) u svaki sledeći računar, posle drugog, se naplaćuje po važećem cjenovnku.

Pravo na instalaciju jednog programa za kasu
Korisnik ima pravo da program za kasu instalira u jedan računar. Pravo na instalaciju programa za kasu u svaki naredni računar naplaćuje se 25KM.

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Program za maloprodaju Sors MP je potpuno prilagođen za rad s više maloprodajnih objekata. Podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju se na jednom mjestu, u jednoj bazi podataka, što omogućava efikasan rad i detaljan uvid u poslovanje.

TEHNIČKA PODRŠKA

Nudimo snažnu tehničku podršku za sve naše proizvode.

Tehnička podrška

SERVERI

Nudimo mogućnost zakupa baza podataka u našim serverima.

Zakup baze podataka

ZAKAŽITE PREZENTACIJU

Prezentaciju programa za maloprodaju možete zakazati pozivom na broj telefona 065 909 093.

Zakažite prezentaciju

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna.

FAKTURISANJE

Modul za fakturisanje je namijenjen firmama koje imaju potrebu izdavanja faktura pravnim licima (veleprodajne fakture). Ovaj modul omogućava izdavanje ponuda, predračuna, faktura, avansnih faktura. Cena modula je 15 KM mjesečno, odnosno 180 KM godišnje.

PROIZVODNJA

Modul za proizvodnju obuhvata sastavnice, prijemnice, radne naloge, trebovanja i predajnice. Omogućava automatizaciju evidencije kompletnog proizvodnog procesa. Cijena modula iznosi 15 KM mjesečno, odnosno 180 KM godišnje.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmjenu podataka između maloprodajnog softvera i web prodavnice putem slanja informacija o proizvodima, stanju zaliha i cijenama u web prodavnicu, dok preuzima podatke o naručenim proizvodima iz web prodavnice. Čitav proces je automatiziran. Jednokratna cijena modula iznosi 100 KM.

SERVIS

Ovaj modul je namijenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može imati različite statuse (u radu, završen, itd.). Integriran je sa maloprodajnim softverom. Jednokratna cijena modula iznosi 100 KM.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu koristiti program za maloprodaju Sors MP nije ograničen. Svaki korisnik može imati vlastiti korisnički nalog, a postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primjer, jedan korisnik može izdavati račune, ali neće imati pristup podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može biti odobreno pregledavanje svih podataka, ali mu se može uskratiti pravo unosa novih ili izmjene postojećih podataka.

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Softver za maloprodaju Sors MP potpuno je prilagođen radu u mrežnom okruženju, što znači da su podaci centralizirani u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Takođe, omogućen je rad na udaljenim lokacijama.